Dukkana

Dukkana

Dukkana
Suuraan kan Leonardo Espina Pixabay irraa

Yaadni raagee, qalbiin tollaan,
ifa keessa arguun jira,
Baratanii, qalbifannaan,
qaroo ta’u hunda biraa.
Umrii kennaa rabbiin ogummaa ol kaa’uu,
Isa tolche arguuf, miilli mataa hin ta’u.

Kanaan alaa:

Halluutu wal maka, tokkummaan hiriiree,

gaarri hallayyoomee, boolli ta’a dirree;

Warri duubaa dura jiru,

irraa fi jallis wal jijjiiru;

Dubbiin dharaa dhugaa tara,

waan hin jirretu waa mara.

Nafti dhagoomee, ofuu quba dhaba,

hiree dur beeku, gochuu dadhaba;

Waan gubaa tuqa sosochiin harkaa,

ejjechuuf miilli bakka hundaa shakka.

Adii fi keelloon adda hin ba’u,

dachaa fi yabbis tokko ta’u,

dhagaa fi gufuu arguu dhabuu,

raammoo dheessaa bofa qabu.

Share & Earn

Kabajaa fi galata guddaa waliin!

5 1 Filadhaa
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali