Haajamee

Fuuldura

Beeksisaa fi Oduulee

As Baane

Baga gammaddan! baga gammadne! Kanneen obsaan nu eegaa turtan maraaf galanni keenya danuu dha. Guyyaa har’aa Fulbaana 7, 2021 marsariitiin...

Dubbisi