Hibboo

Tapha hibboo kana irratti yoo injifatte (100 keessaa 50 ol yoo argatte) ni eebbifamta. Yoo qabxii gadaanaa aragtte garuu fulluqqeetu sirraa kaafama - dhiifama guddaa.