Yeroo Dhiyootti...

Marsariitiin kun yeroo ammaa hojjetamaa jira. Yeroo dhiyoo kessatti isin dhaqqabsiifna. Hagasiif ergaa yookaan gaaffii yoo qabaattan nuuf ergaa.

Galatoomaa!