Yoomi?

Yoomi?

Karaa isaa ciree,

waa homaa hin dalagne,

Kaleessa abjuu argee,

har’aaf dhugaa hin eegne;

Akka alaltuu lagaa

asumaan ol margee,

Itti yaadee hin dhufne

asittan of arge.

Dhoqqeemattii citteen,

seene laga duubaa;

Yaa’ichis naan deema,

hurgufee akka huuba;

Yeroos Waaqatu uume,

homaa keessaa hin qabu,

Gaaffii ‘yoomii’ kaasee,

lakkii mataa hin cabu.

Kanaaf an jijjiire,

seeera gaaffii guyyaa,

YOOMII’f deebiin dhibee,

MEEQA jechuu wayya.

0 0 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali